DE DRIJVENDE TUINEN streeft naar een inspirerend groen en aangenaam leefklimaat voor alle stedelijke bewoners en maakt daarbij gebruik van de belangrijkste natuurlijke bronnen voor leven: de ruimte, lucht, het water.